Amazon to prekursor w dziedzinie e-commerce na świecie oraz gigant wśród popularnych, dobrze prosperujących przedsiębiorstw. […]